english
slovensky

Naši klienti:

    

    

ReferencieMedzi klientov spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., patria popredné banky, stavebné sporiteľne a finančné inštitúcie, pre ktoré spoločnosť vykonáva služby v oblasti komplexného manažmentu pohľadávok a dobrovoľných dražieb. V prostredí vysokej odbornosti a dôsledného dodržiavania platných zákonov sa počas dlhoročnej pôsobnosti spoločnosť prepracovala na jedného z dominantných investorov na pohľadávkovom trhu a vďaka neustálym inováciám a vývoju vlastných informačných systémov spoločnosť svoju pozíciu na trhu a význam pre klientov každý rok úspešne potvrdzuje.

Sofistikované a za každých okolností dôsledne profesionálne služby spoločnosti GENERAL
FACTORING, a.s. umožňujú priniesť najmodernejšie služby klientom v celoeurópskom priestore.