english
slovensky

Iné služby v oblasti práce s pohľadávkami

Po prijatí zákona č. 526/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách sme sa rozhodli na základe skúseností v príbuzných oblastiach pre realizáciu a organizovanie dobrovoľných dražieb v zmysle uvedeného zákona. Právna úprava v oblasti vykonávania dražieb ale tiež právna úprava záložného práva už umožňujú účinnú realizáciu predaja zálohu na dražbe alebo uplatnenia práva záložného veriteľa uspokojiť sa z predaja založeného majetku.

  • Vypracovali sme podrobnú ekonomickú a právnu analýzu zákonov a ich využitia v našej činnosti, so zameraním na možnosť realizovania práva záložného veriteľa predať záloh na dražbe a uspokojiť sa z výťažku jeho predajom.
  • Sme pripravení profesionálne zorganizovať dražbu v zmysle uvedených legislatívnych noriem, vypracovať všetky potrebné podklady a personálne zabezpečiť celý priebeh dražby ako aj uspokojenie navrhovateľa, zloženie zábezpeky ako aj propagáciu pre relevantnú cieľovú skupinu záujemcov o predmet dražby.