english
slovensky

Iné služby v oblasti práce s pohľadávkami

 • súdne zastupovanie,
 • sprostredkovanie mimosúdnej dohody,
 • zápočtové operácie,
 • kapitalizácie pohľadávok,
 • oceňovanie a raiting pohľadávok a ich skupín,
 • oceňovanie majetku,
 • zisťovanie majetkových pomerov dlžníka,
 • dozorovanie a kontrola exekútorov a KS,
 • služby v konkurzoch,
 • služby vo vzťahu ku katastrom,
 • inkaso pohľadávok v zahraničí,
 • vedenie databáz dlžníkov a jej komerčné využívanie,
 • spracovanie pohľadávok - saldokontá,
 • iné.