english
slovensky

Analýzy a poradenstvo

Vzhľadom k našim možnostiam, vedomostiam a skúsenostiam poskytujeme dôkladné ekonomické analýzy pohľadávok našich klientov, za určitých podmienok dokonca bezodplatne.

  • Poskytujeme taktiež právne analýzy vzťahov a možností ich najefektívnejšieho využitia v prospech našich klientov.
  • Zabezpečujeme poradenstvo v oblasti obchodných vzťahov a prevencie vzniku nevymožiteľných pohľadávok.
  • Analýzy poskytujeme v štandardných formách zahŕňajúc rôzne kritériá. V prípade záujmu však sme pripravení operatívne spolupracovať s klientom a implementovať naše odporúčania do klientovho riadiaceho a marketingového procesu.