english
slovensky

Ďalšie odkazy:

Sídlo:

GENERAL FACTORING, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava


E-mail:

office@g-f.sk

pohladavky@g-f.sk

Telefónne a faxové číslo:

Tel. 02 / 322 02 710, 711
Fax. 02 / 322 02 715

IČO, DIČ, IČ DPH:

IČO: 358 38 825
DIČ: 2020262519
IČO DPH: SK2020262519